top of page

Ik werk meestal op basis van een uurtarief en/of een forfaitair bedrag. Ik hou rekening met de complexiteit of specificiteit van de zaak, de spoedeisendheid, de vereiste talenkennis, het aantal betrokken personen, enz.
 

Indien ik kosten voorschiet, worden deze aan dezelfde kostprijs gefactureerd.
 

Er worden geen administratieve kosten aangerekend met uitzondering van parkingkosten en verplaatsingskosten (op basis van de toepasselijke kilometervergoeding die jaarlijks op 1 juli op fedweb.belgium.be wordt gepubliceerd).
 

Vooraleer een opdracht aan te vatten, maak ik een offerte op die met de betrokken personen wordt besproken.
 

Indien de offerte dreigt overschreden te worden, zal ik de betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 

bottom of page