top of page

Binnen bedrijven en organisaties, groot of klein, werken doorgaans een kleurrijke waaier aan mensen samen van verschillende generaties en met verschillende ervaringen, waarden, overtuigingen, persoonlijkheden, noem maar op.
 

Doorgaans lopen samenwerkingen goed maar soms loopt het ook mis:
 

 • resultaten worden niet (meer) opgeleverd of zijn van mindere kwaliteit,

 • de communicatie loopt stroef of er hangt elektriciteit in de lucht,

 • je stelt vast dat elk in zijn eigen hoekje werkt en de broodnodige interactie zoek is,

 • er zijn geruchten over de houding of (on)bekwaamheid van een collega,

 • kennisdeling/overdracht lijken in het gedrang te komen.

20210602_081606.jpg

Herkenbaar? 

 

We staan er niet altijd bij stil maar het is eigenlijk normaal dat samenwerken soms niet lukt of kan vastlopen. Ook de bestaande groepsdynamieken spelen een rol die om uiteenlopende redenen in beweging komen, zoals wanneer:

 

·        een nieuwe verantwoordelijke wordt aangeduid,

·        een nieuwe collega een bestaand team vervoegt,

·        een nieuwe afdeling wordt gevormd,

·        de inhoud van het werk wordt gewijzigd,

·        nieuwe software of processen worden uitgerold.

 

Conflicten binnen de professionele context kunnen ook zeer uiteenlopend zijn. Zo kunnen er mogelijke verschillen ontstaan tussen:

 

 • de werkgever/diensthoofd/verantwoordelijke en één of meerdere werknemers,

 • werknemers onderling binnen dezelfde afdeling of tussen verschillende afdelingen,

 • meningsverschillen/conflicten tussen vennoten of directieleden.

Kwaliteit, productiviteit, welzijn?

Wanneer er ontevredenheid of frustraties op de werkvloer leven, kan dit een impact hebben op de kwaliteit van het werk, de productiviteit van de betrokkenen, de sfeer op de werkvloer en het welzijn van de werknemers met soms het vertrek van competente medewerkers tot gevolg.

Bemiddeling kan hier een groot verschil maken. Zoals steeds, hoe vroeger de signalen worden opgepikt hoe beter. De bemiddelingsmethodieken kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet en op die manier veel tijd, energie en geld besparen. Bemiddeling is vertrouwelijk en vrijwillig.

 

Als bemiddelaar ga ik beweging brengen in wat leeft tussen de betrokken personen en ga ik samen met hen op zoek naar duurzame oplossingen.

 

Als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde, neem ik een onbevooroordeelde houding t.o.v. elke persoon in. Ik doe wat nodig is om het voor elke persoon mogelijk te maken oprecht naar de andere te luisteren alsook te zeggen wat nodig is om beweging in het conflict te krijgen.

 

Ik ondersteun de betrokken personen om de impasse te doorbreken, elkaars verschillen te aanvaarden en behoeften en belangen te begrijpen.

20210722_170453.jpg
20210606_091406.jpg

Hoe verloopt een bemiddeling?

1.     Voorafgaand vrijblijvend gesprek met de opdrachtgever
 

Tijdens een vrijblijvend gesprek met de opdrachtgever (CEO, HR manager, afdelingshoofd, enz.) (online of fysiek):
 

 • licht ik de principes en werkwijze van bemiddeling toe (vrijwillig, vertrouwelijk proces),

 • verduidelijken we de verwachtingen en doelen t.o.v. elkaar,

 • brengen we het probleem en de betrokken personen in kaart,

 • bespreken we het kader waarbinnen naar oplossingen kan worden gezocht,

 • bespreken we een mogelijk plan van aanpak (bv. voor- en nadelen van verschillende kortere sessies of per halve dag, online of in het bedrijf, corona maatregelen, enz.).

 

2.    Opstellen van een offerte en een voorstel van plan van aanpak door de bemiddelaar

 

3.    Opdrachtgever of de bemiddelaar informeert de betrokken personen over de bemiddeling

Start van de bemiddeling

Het bemiddelingsproces bestaat uit verschillende bewegingen die tijdens het gezamenlijk gesprek in elkaar overvloeien.

In kaart brengen van het probleem en het wenselijk doel

 

 • kennismaking en informatie over bemiddeling,

 • het probleem en de verschillende thema’s die spelen worden in kaart gebracht,

 • de verschillende standpunten worden door elke persoon toegelicht,

 • het gezamenlijk probleem wordt gedefinieerd.

 

Evolueren van standpunten naar belangen

 

 • de belangen, bezorgdheden, waarden, prioriteiten van elke persoon worden zichtbaar gemaakt,

 • een dialoog over welke belangen gelijklopend, verenigbaar of tegengesteld zijn, wordt gevoerd,

 • wensen over de toekomst en hoe elk de toekomst wil/kan zien worden geformuleerd.

 

Creatieve beweging van opties naar oplossingen naar duurzaam akkoord

 

 • de creativiteit van elke persoon wordt aangesproken om zoveel mogelijk opties of denkpistes te genereren,

 • een dialoog over de opties die kunnen bijdragen tot concrete oplossingen met zoveel mogelijk waarde voor elke persoon wordt gevoerd,

 • de oplossingen die een duurzaam akkoord zouden kunnen vormen, worden geïdentificeerd en afgetoetst.

20210608_091030.jpg

Tot slot de voordelen van een bemiddeling op een rijtje:  

 

Tijdsefficiëntie: de meeste problemen kunnen doorgaans worden opgelost in een paar sessies (1h30 à 2h of halve dagen) gespreid over een paar weken (afhankelijk van de beschikbaarheden). Indien gewenst kan een bemiddeling fysiek of online en 24/7 worden georganiseerd.
 

Kostenefficiëntie: het aanpakken van een probleem werkt tijd-, energie- en geldbesparend t.o.v. het laten sluimeren van een probleem dat immers een nefaste impact heeft op kwaliteit, productiviteit, sfeer op de werkvloer, welzijn van de werknemers met soms ook het vertrek van competente medewerkers tot gevolg.
 

De oplossing in eigen hand: de betrokken personen werken zelf aan een oplossing, zij zijn doorgaans de ‘expert’ van hun eigen werkomgeving en hun eigen probleem en hebben dikwijls een goed zicht op wat werkt en niet werkt. 70% tot 80% van de bemiddelingen monden uit in een akkoord.
 

Respect voor de relatie: bemiddeling laat toe om (opnieuw) een constructieve en open relatie met de andere(n) op te bouwen of te herstellen. Bemiddeling laat ook toe om de relatie op een respectvolle manier te beëindigen indien nodig.
 

Duurzame oplossingen: bemiddeling bevat alle ingrediënten om tot duurzame en creatieve overeenkomsten te komen gericht op de toekomst en aangepast aan de individuele situatie van de deelnemers die zelf hieraan werken.  
 

Vrijwillig proces: elke deelnemer is vrij om te bemiddelen en kan op elk moment de tafel verlaten.
 

Vertrouwelijk proces: elke deelnemer en de bemiddelaar zijn gebonden door vertrouwelijkheid. Bemiddeling laat ook toe om een probleem op een discrete wijze aan te pakken.  

bottom of page